آپدیت اجرای سایت های mobile-friendly

آپدیت اجرای سایت های mobile-friendly
آپدیت اجرای سایت های mobile-friendly
آپدیت اجرای سایت های mobile-friendly

همانطور که پیشتر در آغاز این سال به شما گفته ایم، امروز روزی است که ما به صورت جهانی آپدیت سایت های Mobile-friendly کاری که ما انجام داده ایم این است که امتیاز مربوط به سایت های mobile-friendly را افزایش داده ایم.
حالا افراد جستجو کننده ها میتوانند راحت تر از گذشته تنایج مرتبط و با کیفیتی را پیدا کنند که متن آن ها بدون zoom کردن خوانده میشود و به راحتی‌ در موبایل دیده میشوند.

این آپدیت:

. نه تنها بر امتیاز های جستجو در گوشی های موبایل تاثیر میگذارد
. بر کلیه نتایج در همه زبان های دنیا تاثیر دارد
. بر تک صفحه ها اعمال میشود-نه بر کّل سایت
در حالی‌ که تغییر mobile-friendly بسیار اهمیت دارد - اما هنوز هم ما از سیگنال های مختلفی‌ برای امتیاز دهی‌ به سایت های و نتایج جستجو استفاده می‌کنیم. قصد از عبارت جستجو شده همچنین سیگنالی بسیار قوی می‌باشد - بنابراین های اگر یک صفحه با محتوای با کیفیت mobile-friendly نباشد‌، همچنین میتواند بر اساس محتوای با کیفیت امتیاز بسیار بالایی داشته باشد.
به منظور آنکه بررسی نمائید که آیا سایت شما mobile-friendly می‌باشد یا خیر میتوانید صفحه های تکی‌ آن را بر تست: Mobile-Friendly Test مورد بررسی قرار دهید و وضعیت کّل سایت خود را نیز از طریق Mobile Usability report in Webmaster Tools چک کنید.
در صورتی‌ که صفحه های mobile-friendly نیستند‌، ممکن است در ترافیک mobile های مراجعه کننده به سایت شما کاهش بسیار زیادی رخ دهد. اما هرگز جای نگرانی وجود ندارد چرا که به محض آنکه سایت شما mobile-friendly شود به صورت اتوماتیک امتیازدهی شما مجدد بررسی خواهد شد.

Powered by Webone.Co

آدرس:  تهران خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک 8، واحد 10، طبقه چهارم